ԵՐԵՎԱՆԻ №109 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԸ ՈՂՋՈՒՆՈՒՄ Է ՁԵԶ
 
ՍԿԻԶԲ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
 
ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ ՄԵՐ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆ Է
 

 

 

Երևանի №109 դպրոցը հիմնադրվել է 1972թ.: Մինչև 1992 թ.
դպրոցում ուսուցումը տարվել է միայն ռուսաց լեզվով: Այժմ դպրոցն ունի ինչպես ռուսերենով, այնպես էլ հայերենով ուսուցմամբ դասարաններ:
2009թ-ից դպրոցը վերակազմավորվել է և դարձել ավագ դպրոց:Երևանի №109 ավագ դպրոցը սկսել է 2014-2015 ուսւմնական տարվա ընդունելությունը
հայերենով և ռուսերենով ուսուցմամբ հետևյալ դասարաններում՝

VII-IX - Հիմնական դպրոց
X-XII - Ավագ դպրոց հետևյալ հոսքերով.

Հումանիտար հոսք՝

1.Լեզվագրական ենթահոսք

հայոց լեզու     ռուսաց լեզու  
հայ գրականություն հայերեն ուսուցմամբ   ռուս գրականություն ռուսերեն ուսուցմամբ
անգլերեն     անգլերեն  

2.Պատմաիրավագիտական ենթահոսք

հայոց լեզու     ռուսաց լեզու  
հայ գրականություն հայերեն ուսուցմամբ   ռուս գրականություն ռուսերեն ուսուցմամբ
անգլերեն     անգլերեն  
հայոց պատմություն     պատմություն  


Բնագիտամաթեմատիկական հոսք՝

1.Տնտեսագիտական ենթահոսք

հայոց լեզու     ռուսաց լեզու  
մաթեմատիկա հայերեն ուսուցմամբ   մաթեմատիկա ռուսերեն ուսուցմամբ
անգլերեն     անգլերեն  
 

2.Ֆիզմաթ ենթահոսք՝

Ֆիզիկա
Մաթեմատիկա

3.Բնագիտական ենթահոսք

Քիմիա
Կենսաբանություն

 

 

Մանրամասն ծանոթանալու համար այցելեք կամ զանգահարեք
Երևան, Մարգարյան II նրբ. 14 
Հեռ.340944, 351265 
Կայք` http://school109.schools.am
Էլեկտրոնային փոստ՝
 school109@schools.am
Դպրոցի տնօրեն՝ Սամվել Թադևոսյան բջջ.091 210174

 

 

 
 
 
 
 

 

  Copyright © 2012 webmaster: Armine Harutyunyan